Taekwondo klub Galeb

Raspored Treninga

Kod tržnog centra Zira:
vreme ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
10:00h
11:00h
12:00h
13:00h
14:00h
15:00h
Olimpijski Taekwondo
Poomsae taekwondo
16:00h
Olimpijski Taekwondo
Olimpijski Taekwondo
Olimpijski Taekwondo
Olimpijski Taekwondo
Mlađi kadeti
Otvoren upis
Stariji kadeti
Takmicarska grupa
17:00h
Olimpijski Taekwondo
Olimpijski Taekwondo
Olimpijski Taekwondo
Mali zmajevi 3
Od 4 godine
Stariji kadeti
Rekreativna grupa
Stariji kadeti
Takmicarska grupa
18:00h
Mali zmajevi 1
Mali zmajevi 2
Od 5 godina
Mali zmajevi 3
Od 4 godine
Mali zmajevi 1
Mali zmajevi 2
Od 5 godina
II grupa
II i III grupa zajedno
Olimpijski Taekwondo
19:00h
Veliki zmajevi
Mlađi kadeti
Otvoren upis
Veliki zmajevi
Mlađi kadeti
Otvoren upis
Veliki zmajevi
Olimpijski Taekwondo
Olimpijski Taekwondo
20:00h
II grupa
II i III grupa zajedno
Stariji kadeti
Stariji kadeti
Takmičarska grupa
II grupa
II i III grupa zajedno
Stariji kadeti
21:00h
Funkcionalni trening za odrasle
Funkcionalni trening za odrasle
Funkcionalni trening za odrasle
Stariji kadeti
Takmicarska grupa
Novi Beograd:
vreme ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
10:00h
11:00h
12:00h
13:00h
14:00h
15:00h
16:00h
17:00h
Veliki zmajevi
18:00h
Mali zmajevi 2
Otvoren upis - 3 do 6 godina
Mali zmajevi 1
Mali zmajevi 2
Otvoren upis - od 3 do 6 godina
Mali zmajevi 1
Stariji kadeti
19:00h
Mlađi kadeti
od 7 do 10 godina
Veliki zmajevi
Otvoren upis - od 7 do 11 godina
Mlađi kadeti
od 7 do 11 godina
Veliki zmajevi
Mlađi kadeti
Funkcionalni trening za odrasle
20:00h
Olimpijski Taekwondo
Takmičari 1 - od 10 do 16 godina
Stariji kadeti
Otvoren upis - od 10 do 16 godina
Olimpijski Taekwondo
Takmicari 1 - od 10 do 16 godina
Stariji kadeti
Olimpijski Taekwondo
Takmicari 1
21:00h
III grupa
Funkcionalni trening za odrasle
III grupa
Funkcionalni trening za odrasle
III grupa